Medlemskap og betingelser

Under finner du informasjon om kjøpsbetingelsene til IL Fri og priser for kontingenter. I menyen til venstre finner du beskrivelse av hvordan man melder seg inn i klubben og hvordan man gjenoppretter passord.

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av IL Fri Org. 881940922. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra IL FRI så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

IL FRI er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Medlemskontingent

Type medlemskap

Pris (NOK)

Rekrutt 6-8 år og 9-12 år 800
Aktive 13-17 år 1000
Aktive 18-34 år 1200
Familiekontingent 1500
Kontraktsutøvere 1400
Støttemedlem 18 år og eldre 350
Mosjonist 18 år og eldre*  500
Aktiv veteran kategori 1** 800
Aktiv veteran kategori 2*** 1200

* kan delta gratis på fellestreinger organisert av klubben

** kan delta i nasjonale veteranmesterskap

*** kan delta i nasjonale og internasjonale veteranmesterskap